Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản – JSi


  • Navisoft eBroker (Giải pháp Hệ thống quản lý thông tin lõi (core) công ty chứng khoán)
  • Navisoft eTrading (Phần mềm giao dịch trực tuyến cho Nhà đầu tư với Công ty chứng khoán)
  • Navisoft Live Trade (Giải pháp kết nối thông sàn với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh )

[Trở lại]
Tin tức liên quan
Trang 1/5 [1][2][3][4][5]
Khách hàng
Sản phẩm