Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng


  • Navisoft eBroker (Giải pháp Hệ thống quản lý thông tin lõi (core) công ty chứng khoán)
  • Navisoft eClient (Phần mềm quản lý chi nhánh/ đại lý nhận lệnh, CSDL tập trung)
  • Navisoft Live Trade (Giải pháp kết nối thông sàn với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh )
  • Navisoft eTrading-Pro (Giải pháp Hệ thống giao dịch trực tuyến qua Internet cho người đầu tư và nhân viên giao dịch)

[Trở lại]
Tin tức liên quan
Trang 1/5 [1][2][3][4][5]
Khách hàng
Sản phẩm