Giải pháp cho công ty chứng khoán

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và của nền kinh tế Việt nam nói chung, để bắt kịp và đón đầu sự phát triển trong tương lai, của công ty chứng khoán cần trang bị hệ thống thông tin hiện đại nhằm không ngừng cung cấp dịch vụ mới, tiện lợi hoá các dịch vụ đang có cho khách hàng. Qua đó khẳng định sức mạnh của công ty trên thị trường.
Chiến lược hiện đại hoá thông tin như sau:

 • Hệ thống cơ sở dữ liệu có cấu trúc hiện đại nhằm dễ dàng cung cấp cho khách hàng các loại dịch vụ mới trong thời gian ngắn nhất.
 • Hệ thống có khả năng cung cấp nhiều kênh dịch vụ trong đó đặc biệt là các kênh dịch vụ điện tử như Internet Service/Mobile Service/Phone Service.
 • Hệ thống phải linh hoạt để có thể liên tục đưa ra những sản phẩm, dịch vụ tùy theo thời điểm của thị trường.
 • Cung cấp thông tin phục vụ công tác phân tích, quản lý chính xác, nhanh chóng, tiện lợi.
Nhằm giải quyết các vấn đề trên, Các công ty chứng khoán cần đầu tư triển khai một hệ thống thông tin hiện đại, phù hợp môi trường kinh doanh Việt Nam, có định hướng tới thị trường nước ngoài:
 • Tạo lợi thế cạnh tranh so với các công ty chứng khoán khác.
 • Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động.

Navisoft cam kết là đối tác lâu dài với Quý công ty thực hiện các mục tiêu trên. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực và các sản phẩm đã được sử dụng tại nhiêu đơn vị Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán trong thời gian qua, Navisoft JSC mong muốn được là đối tác thực thi hiện đại hoá hệ thống thông tin hiện tại của Qúy công ty. Công ty Navisoft xin đề xuất các giải pháp cho công ty chứng khoán:

 1. Phần mềm lõi Hệ thống quản lý công ty chứng khoán - Navisoft eBroker
 2. Phần mềm Hệ thống giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư - Navisoft eTrading 
 3. Phần mềm Hệ thống giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư và nhân viên giao dịch - Navisoft eTrading-Pro
 4. Phần mềm lõi Hệ thống quản lý công ty chứng khoán sử dụng mô hình client-server - Navisoft eClient 
 5. Phần mềm kết nối trực tuyến từ Công ty chứng khoán với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Navisoft LiveTrade
 6. Phần mềm kết nối trực tuyến từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với Công ty chứng khoán (đầu HNX) - Navisoft HNXOnline
 7. Phần mềm kết nối trực tuyến từ Công ty chứng khoán với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Navisoft HNXOnilne.Securities
 8. Phần mềm kết nối ngân hàng - Navisoft eSwicth.Securities 
 9. Phần mềm Cổng thông tin công ty chứng khoán 
 10. Phần mềm cung cấp dịch vụ SMS - Navisoft eSMS
 11. Phần mềm Quản lý danh mục đầu tư - Navisoft ePAM 
 12. Phần mềm Quản lý Đấu giá - Navisoft eAuction
 13. Phần mềm Quản lý cổ đông - Navisoft eHolder

[Trở lại]
Tin tức liên quan
Trang 1/4 [1][2][3][4]
Khách hàng
Sản phẩm