Sản phẩm dịch vụ
Navisoft e-QLAC: Chuyển đổi mô hình Quản lý ẩn chỉ cấp Chi cục thuế từ phân tán sang tập trung

e-QLAC: Chuyển đổi mô hình ứng dụng Quản lý ẩn chỉ cấp Chi cục thuế từ phân tán sang tập trung, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung dữ liệu tại Cục thuế.

Xem tiếp >>

Navisoft eHolder: phần mềm quản lý cổ đông

eHolder: phần mềm quản lý cổ đông (công ty chứng khoán, công ty cổ phần)

Xem tiếp >>

Navisoft ePAM: chương trình quản lý danh mục đầu tư

ePAM: chương trình quản lý danh mục đầu tư

Xem tiếp >>

Navisoft eAuction: phần mềm quản lý đấu giá (IPO)

eAuction: phần mềm quản lý đấu giá (IPO)

Xem tiếp >>

Navisoft eTrader: Giải pháp Hệ thống front-office front

eTrader: Giải pháp Hệ thống front-office

Xem tiếp >>

Trang 2/2 [1][2]
Khách hàng
Sản phẩm