Giải pháp cho công ty chứng khoán
Navisoft eBroker: Giải pháp quản lý thông tin giao dịch chứng khoán (core)

Kiến trúc của hệ thống eBroker cho phép triển khai các phân hệ độc lập. Điều này cho phép quý công ty chỉ phải trả những chi phí cho những hạng mục thực sự cần thiết cho nhu cầu của mình song đồng thời hệ thống sẵn sàng được mở rộng trong tương lai.

Xem tiếp >>

Navisoft HNXOnline: Giải pháp kết nối thông sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đầu HNX)

Navisoft HNXOnline: Giải pháp kết nối thông sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đầu HNX)

Xem tiếp >>

Navisoft HNXOnline.Securities: Giải pháp kết nối thông sàn CTCK với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Navisoft HNXOnline.Securities: Giải pháp kết nối thông sàn với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đầu CTCK).

Xem tiếp >>

Navisoft LiveTrade: Giải pháp kết nối thông sàn với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Navisoft LiveTrade: Giải pháp kết nối thông sàn với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Xem tiếp >>

Navisoft eWeb: Giải pháp Cổng thông tin công ty chứng khoán - website

eWeb: Giải pháp Cổng thông tin công ty chứng khoán - website

Xem tiếp >>

Navisoft eSMS: Giải pháp cung cấp dịch vụ qua SMS

eSMS: Giải pháp cung cấp dịch vụ qua SMS

Xem tiếp >>

Navisoft eTrading-Pro: Giải pháp Hệ thống giao dịch trực tuyến qua Internet cho người đầu tư

eTrading-Pro: Giải pháp Hệ thống giao dịch trực tuyến qua Internet cho người đầu tư cá nhân viên giao dịch.

Xem tiếp >>

Navisoft eTrading: Phần mềm Hệ thống giao dịch trực tuyến qua Internet cho người đầu tư

eTrading: Phần mềm giao dịch trực tuyến

Xem tiếp >>

Navisoft eClient: Giải pháp Hệ thống quản lý thống tin lõi (Back Office) sử dụng mô hình client-serv

eClient: Giải pháp Hệ thống quản lý thống tin lõi (Back Office) sử dụng mô hình client-server

Xem tiếp >>

Giải pháp cho công ty chứng khoán

Giải pháp cho công ty chứng khoán

Xem tiếp >>

Navisoft eSwich.Securities: Giải pháp kết nối ngân hàng

Navisoft eSwich.Securities: Giải pháp kết nối ngân hàng

Xem tiếp >>

Navisoft eHolder: phần mềm quản lý cổ đông

eHolder: phần mềm quản lý cổ đông (công ty chứng khoán, công ty cổ phần)

Xem tiếp >>

Navisoft ePAM: chương trình quản lý danh mục đầu tư

ePAM: chương trình quản lý danh mục đầu tư

Xem tiếp >>

Trang 1/2 [1][2]
Khách hàng
Sản phẩm