Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010

Ngày 30/01/2011 Navisoft đã làm lễ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010.
Dưới đây là một số hình ảnh trích dẫn về lễ Tổng kết hoạt động kinh doanh của Navisoft.

[Trở lại]
Tin tức liên quan
Trang 1/5 [1][2][3][4][5][...]
Khách hàng
Sản phẩm